BASINÇ TRANSMİTTERİ

Basınç transmitterleri basınç değerlerini elektriksel bir sinyale dönüştüren ve endüstriyel süreç kontrolünde kullanılan önemli enstrümantasyon cihazlarıdır. Basınç ölçümünde iki yaygın tipte kullanılırlar: Bağıl basınç transmitterleri ve mutlak basınç transmitterleri.

 1. Bağıl Basınç Transmitterleri: Bağıl basınç transmitterleri, ölçülen basınç değerini referans alarak hesaplar. Referans olarak genellikle atmosfer basıncı (1 atm) kullanılır. Bu nedenle, bağıl basınç transmitterleri, basıncı atmosfer basıncına göre artı ya da eksi olarak ölçerler. Yani, ölçülen basınç, atmosfer basıncına olan fark olarak ifade edilir. Bağıl basınç transmitterleri negatif basınç değerlerini de ölçebilir, ancak ölçülen basınç atmosfer basıncından düşükse negatif değerle ifade edilir. Bu tip transmitterler genellikle gazların ve sıvıların basınç ölçümünde kullanılır.
 2. Mutlak Basınç Transmitterleri: Mutlak basınç transmitterleri ise basınç ölçülen ortamın mutlak basıncını ölçerler. Mutlak basınç, sıfır referans basıncı olarak kullandığı vakum seviyesine göre ifade edilir. Yani, atmosfer basıncından bağımsız olarak ölçülen basınç değeri ile ifade edilir. Bu nedenle, mutlak basınç transmitterleri her zaman pozitif değerler gösterir. Bu tip transmitterler genellikle vakumla ilgili uygulamalarda, deniz seviyesi üzerindeki yükseklik ölçümlerinde ve kapalı sistemlerde kullanılır.

Her iki tip basınç transmitteri de endüstriyel süreç kontrolü, otomasyon, enerji santralleri, kimya ve petrokimya endüstrisi, havacılık, otomotiv gibi çeşitli sektörlerde kullanılarak güvenilir ve doğru basınç ölçümleri sağlar. Seçilecek transmitter tipi, ölçüm yapılacak ortamın özelliklerine ve ihtiyaçlara göre belirlenir.

Çıkış sinyali, giriş basıncıyla doğrusal orantılı olan, 4 ila 20 mA arasında yükten bağımsız bir doğru akım veya bir PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus sinyalidir. İletişim, HART protokolü veya PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus arabirimi üzerinden yapılır. Basınç vericisinin temel ayarları, üç buton aracılığıyla yerinde kolayca yapılabilir.

Faydalar
  • Yüksek kalite ve hizmet ömrü
  • Aşırı kimyasal ve mekanik yükler altında bile yüksek güvenilirlik
  • Kapsamlı teşhis ve simülasyon fonksiyonları
  • Minimum uygunluk hatası
  • Küçük uzun vadeli sürüklenme
  • Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış ıslanan parçalar (örn. paslanmaz çelik, Hastelloy)
  • Ölçüm aralığı 0,008 bar – 400 bar (0,1 psi – 5802 psi)
  • Yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Kontrol anahtarları ve HART ve/veya PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus kullanarak parametre belirleme
Başvuru

Basınç iletici, gösterge basıncı ve mutlak basınç için versiyonlarda mevcuttur. Çıkış sinyali her zaman 4 ila 20 mA arasında yükten bağımsız bir doğru akım veya giriş basıncıyla doğrusal orantılı olan bir PROFIBUS PA veya FOUNDATION Fieldbus sinyalidir. Basınç transmitteri aşındırıcı, aşındırıcı olmayan ve tehlikeli gazları, buharları ve sıvıları ölçer.

Aşağıdaki ölçüm türleri için kullanılabilir:

  • Gösterge basıncı
  • Mutlak basınç

Uygun parametre ayarları ile aşağıdaki ek ölçüm türleri için de kullanılabilir:

  • Seviye
  • Hacim
  • Yığın

Vericinin “kendinden güvenli” Ex ia tipi koruma versiyonu, tehlikeli alanlara (Bölge 1) kurulabilir. Cihazlar bir EC tip inceleme sertifikası ile sağlanır ve ATEX’in ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.

Gösterge basıncı
  • Bu değişken, aşındırıcı, aşındırıcı olmayan ve tehlikeli gazların, buharların ve sıvıların gösterge basıncını ölçer.
  • En küçük ölçüm aralığı 0,01 bar (0,15 psi), en büyüğü 400 bar’dır (5802 psi).
Seviye
  • Uygun parametre ayarlarıyla, gösterge basıncı varyantı aşındırıcı, aşındırıcı olmayan ve tehlikeli sıvıların seviyesini ölçer.
  • Açık bir haznede seviye ölçümü için bir cihaza ihtiyacınız vardır; kapalı bir haznede seviye ölçümü için iki cihaza ve bir proses kontrol sistemine ihtiyacınız vardır.
Mutlak basınç
  • Bu değişken, aşındırıcı, aşındırıcı olmayan ve tehlikeli gazların, buharların ve sıvıların mutlak basıncını ölçer.
  • En küçük ölçüm aralığı 0,008 bara (0,12 psia), en büyüğü 30 bara’dır (435 psia).

Teknik özellikler

Gösterge ve mutlak basınç basınç transmitterleri

Gösterge basıncı girişi

Ölçülen değişken

Gösterge basıncı

Ölçüm aralığı (kademesiz ayarlanabilir) veya nominal ölçüm aralığı, maks. izin verilen çalışma basıncı (2014/68/EU Basınçlı Ekipman Direktifi uyarınca) ve maks. izin verilen test basıncı (DIN 16086 uyarınca)
(oksijen ölçümü için, maks. 100 bar/10 MPa/1450 psi ve 60 °C (140 °F) ortam sıcaklığı/ortam sıcaklığı)

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

ölçüm aralığı

nominal ölçüm aralığı

Maks. izin verilen çalışma basıncı MAWP (PS)

Maks. izin verilen test basıncı

8,3 … 250 mbar
0,83 … 25 kPa
0,12 … 3,6 psi

250 mbar 25 kPa
3,6 psi

4 bar400 kPa
58 psi

6 bar600 kPa
87 psi

0,01 … 1 bar
1 … 100 kPa
0,15 … 14,5 psi

1 bar100 kPa
14,5 psi

4 bar400 kPa
58 psi

6 bar600 kPa
87 psi

0,04 … 4 bar
4 … 400 kPa
0,58 … 58 psi

4 bar400 kPa
58 psi

7 bar/0,7 MPa
102 psi

10 bar1 MPa
145 psi

0,16 … 16 bar
16 … 1600 kPa
2,3 … 232 psi

16 bar 1600 kPa
232 psi

21 bar
2,1 MPa
305 psi

32 bar
3,2 MPa
464 psi

0,63 … 63 bar
63 … 6300 kPa
9,1 … 914 psi

63 bar6300 kPa
914 psi

67 bar / 6,7 MPa
972 psi

100 bar10 MPa
1450 psi

1,6 … 160 bar
0,16 … 16 MPa
23 … 2321 psi

160 bar16 MPa
2321 psi

167 bar / 16,7 MPa
2422 psi

250 bar 25 MPa
3626 psi

4 … 400 bar
0,4 … 40 MPa
58 … 5802 psi

400 bar40 MPa
5802 psi

400 bar40 MPa
5802 psi

600 bar60 MPa
8702 psi

Alt ölçüm limiti

250 mbar/25 kPa/3,6 psi ölçüm hücreleri için alt ölçüm limiti 750 mbar a/75 kPa a/10,8 psi a’dır. Ölçüm hücresi 30 mbar a/3 kPa a/0,44 psia değerine kadar vakuma dayanıklıdır.

 • Silikon yağ dolgulu ölçüm hücresi

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

 • İnert dolum sıvısına sahip ölçüm hücresi

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

Üst ölçüm limiti

%100 maks. ölçüm aralığı (oksijen ölçümü için maks. 100 bar/10 MPa/1450 psi ve 60 °C (140 °F) ortam sıcaklığı/ortam sıcaklığı)

mutlak basınç girişi

Ölçülen değişken

mutlak basınç

Ölçüm aralığı (sürekli ayarlanabilir) veya nominal ölçüm aralığı, maks. izin verilen çalışma basıncı (2014/68/EU Basınçlı Ekipman Direktifi uyarınca) ve maks. izin verilen test basıncı (DIN 16086 uyarınca)

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

ölçüm aralığı

nominal ölçüm aralığı

Maks. izin verilen çalışma basıncı MAWP (PS)

Maks. izin verilen test basıncı

8,34 … 250 mbar
0,83 … 25 kPa
3,35 … 100 inH 2 O a
0,13 … 3,63 psi a

250 mbar
25 kPa a
100 inH 2 O a

1,5 bar –
150 kPa –
21,8 psi

6 bar
600 kPa
87 psi

43,34 … 1300 mbar -de
4,33 … 130 kPa -de
17,42 … 522,4 inH2O -de 0,63
… 18,86 psia

1300 mbar –
130 kPa –
525 inH 2 O –

2,6 bar –
260 kPa –
37,7 psi

10 bar
1 MPa
145 psi

0,17 … 5 bar
17 … 500 kPa
2,43 … 72,5 psi

5000 mbar –
500 kPa –
72,5 psi

10 bar
1 MPa
145 psi

30 bar
3 MPa
435 psi

1 … 30 bar
0,1 … 3 MPa
14,6 … 435 psi

30 bar
3 MPa
435 psi

45 bar
4,5 MPa
653 psi

100 bar
10 MPa
1450 psi

Alt ölçüm limiti

 • Silikon yağ dolgulu ölçüm hücresi

0 mbar a/3 kPa a/0,44 psi a

 • İnert sıvı ile ölçüm hücresi

 • Ortam sıcaklığı için -20 °C < ϑ ≤ +60 °C
  (-4 °F < ϑ ≤ +140 °F)

30 mbar a/0 kPa a/0 psi a

 • Ortam sıcaklığı için 60 °C < ϑ ≤ +100 °C (30 bar ölçüm hücresi için maks. 85 °C) (140 °F < ϑ ≤ +212 °F (435 psi ölçüm hücresi için maks. 185 °F))

30 mbar a + 20 mbar a · (ϑ -60 °C)/°C
3 kPa a + 2 kPa a · (ϑ -60 °C)/°C
0,44 psi a + 0,29 psi a · (ϑ – 140 °F )/°F

Üst ölçüm limiti

%100 maks. ölçüm aralığı (oksijen ölçümü için maks. 100 bar/10 MPa/1450 psi ve 60 °C (140 °F) ortam sıcaklığı/ortam sıcaklığı)

Alt aralık değeri

Ölçüm sınırları arasında (sürekli ayarlanabilir)

Ön yıkama diyaframlı gösterge basıncı girişi

Ölçülen değişken

Gösterge basıncı, sıva altı

Ölçüm aralığı (sürekli ayarlanabilir) veya nominal ölçüm aralığı, maks. izin verilen çalışma basıncı ve maks. izin verilen test basıncı

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

ölçüm aralığı

nominal ölçüm aralığı

Maks. izin verilen çalışma basıncı MAWP (PS)

Maks. izin verilen test basıncı

0,01 … 1 bar
1 … 100 kPa
0,15 … 14,5 psi

1 bar100 kPa
14,5 psi

4 bar400 kPa
58 psi

6 bar600 kPa
87 psi

0,04 … 4 bar
4 … 400 kPa
0,58 … 58 psi

4 bar400 kPa
58 psi

7 bar/0,7 MPa
102 psi

10 bar1 MPa
145 psi

0,16 … 16 bar
16 … 1600 kPa
2,3 … 232 psi

16 bar 1600 kPa
232 psi

21 bar
2,1 MPa
305 psi

32 bar
3,2 MPa
464 psi

0,63 … 63 bar
63 … 6300 kPa
9,1 … 914 psi

63 bar6300 kPa
914 psi

67 bar / 6,7 MPa
972 psi

100 bar10 MPa
1450 psi

Alt ölçüm limiti

100 mbar bir (1,45 psi bir)

 • Silikon yağı ile ölçüm hücresi

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

 • İnert sıvı ile ölçüm hücresi

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

 • neobee ile ölçüm hücresi

100 mbar a/10 kPa a/1,45 psi a

Üst ölçüm limiti

%100 maks. ölçüm aralığı

Gömme montajlı diyafram ile mutlak basınç girişi

Ölçülen değişken

Mutlak basınç, sıva altı

Ölçüm aralığı (sürekli ayarlanabilir) veya nominal ölçüm aralığı ve
maks. izin verilen test basıncı

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

ölçüm aralığı

nominal ölçüm aralığı

Maks. izin verilen çalışma basıncı MAWP (PS)

Maks. izin verilen test basıncı

43 … 1300 mbar
4,3 … 130 kPa
17 … 525 inH 2 O a

1300 mbar –
130 kPa –
525 inH 2 O –

2,6 bar –
260 kPa –
37,7 psi

10 bar
1 MPa
145 psi

160 … 5000 mbar
16 … 500 kPa
2,32 … 72,5 psi

5000 mbar –
500 kPa –
72,5 psi

10 bar
1 MPa
145 psi

30 bar
3 MPa
435 psi

1 … 30 bar
0,1 … 3 MPa
14,5 … 435 psi

30 bar
3 MPa
435 psi

45 bar
4,5 MPa
653 psi

100 bar
10 MPa
1450 psi

Proses bağlantısına bağlı olarak, ölçüm aralığı bu değerlerden farklı olabilir

Alt ölçüm limiti

0 mbar a/0 kPa a/0 psi a

Üst ölçüm limiti

%100 maks. ölçüm aralığı

Çıktı

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

Çıkış sinyali

4 … 20 mA

Dijital PROFIBUS PA sinyali

Fiziksel otobüs

IEC 61158‑2

Ters polariteye karşı koruma

Kısa devre ve ters polariteye karşı korumalı. Her bağlantı birbirine karşı maks. besleme gerilimi.

Kısa devre ve ters polariteye karşı korumalı. Her bağlantı birbirine karşı maks. besleme gerilimi.

Elektrikli sönümleme (adım genişliği 0,1 s)

2 sn’ye ayarla (0 … 100 sn)

2 sn’ye ayarla (0 … 100 sn)

Gösterge basıncı için ölçüm hassasiyeti

IEC 62828‑1’e göre

Referans koşulları

 • Yükselen karakteristik eğri
 • Alt aralık değeri 0 bar
 • Conta diyaframı paslanmaz çelik
 • Silikon yağı ile ölçüm hücresi
 • Oda sıcaklığı 25 °C (77 °F)

Ölçüm açıklık oranı (yayılma, kısma)

r = maksimum ölçüm aralığı/set ölçüm aralığı veya nominal ölçüm aralığı

Histerezis ve yeniden üretilebilirlik dahil limit ayarında ölçüm sapması

 • Doğrusal karakteristik eğri

 • 250mbar/25kPa/3,6psi

r ≤ 1,25: ≤ %0,075

1,25 < r ≤ 30: ≤ (0,008 · r +0,065)%

 • 1 bar/100 kPa/14,5 psi
  4 bar/400 kPa/58 psi
  16 bar/1,6 MPa/232 psi
  63 bar/6,3 MPa/914 psi
  160 bar/16 MPa/2321 psi

r ≤ 5: ≤ %0,075

5 < r ≤ 100: ≤ (0,005 · r +0,05)%

 • 400 bar/40 MPa/5802 psi

r ≤ 3: ≤ %0,075

3 < r ≤ 10: ≤ (0,0029 · r +0,071)%

10 < r ≤ 100: ≤ (0,005 · r +0,05)%

Ortam sıcaklığının etkisi (28 °C (50 °F) başına yüzde olarak)

 • 250mbar/25kPa/3,6psi

≤ (0,16 · r +0,1)%

 • 1 bar/100 kPa/14,5 psi
  4 bar/400 kPa/58 psi
  16 bar/1,6 MPa/232 psi
  63 bar/6,3 MPa/914 psi
  160 bar/16 MPa/2321 psi
  400 bar/40 MPa/5802 psi

≤ (0,07 · r +0,08)%

Uzun süreli kararlılık (sıcaklık değişimi ±30 °C (± 54 °F))

 • 250mbar/25kPa/3,6psi

≤ (0,16 · r) yıllık %

 • 1 bar/100 kPa/14,5 psi
  4 bar/400 kPa/58 psi

5 yılda ≤ (0,25 · r)%

 • 16 bar/1,6 MPa/232 psi
  63 bar/6,3 MPa/914 psi
  160 bar/16 MPa/2321 psi
  400 bar/40 MPa/5802 psi

5 yılda ≤ (0,125 · r)%

Montaj konumunun etkisi

10° eğim başına ≤ 0,05 mbar/0,005 kPa/0,000725 psi (konum hatası telafisi ile sıfır ofset mümkündür)

Yardımcı gücün etkisi (gerilim değişimi başına yüzde olarak)

1V başına %0,005

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için ölçülen değer çözünürlüğü

3 · 10 -5 nominal ölçüm aralığı

Mutlak basınç için ölçüm hassasiyeti

IEC 62828‑1’e göre

Referans koşulları

(Tüm hata bilgileri her zaman ayarlanan ölçüm aralığını ifade eder)

 • Yükselen karakteristik eğri
 • Alt aralık değeri 0 bar
 • Conta diyaframı paslanmaz çelik
 • silikon yağ dolumu
 • Oda sıcaklığı 25 °C (77 °F)

Ölçüm aralığı oranı r (yayılma, Kısma)

r = maksimum ölçüm aralığı/set ölçüm aralığı veya nominal ölçüm aralığı

Histerezis ve yeniden üretilebilirlik dahil limit ayarında ölçüm sapması

 • Doğrusal karakteristik eğri

 • r ≤ 10

≤ 0.1%

 • 10 < r ≤ 30

≤ 0.2%

Ortam sıcaklığının etkisi (28 °C (50 °F) başına yüzde olarak)

 • 250 mbar a/25 kPa a/3,6 psi a

≤ (0,15 · r +0,1)%

 • 1300 mbar a/130 kPa a/18,8 psi a
  5 bar a/500 kPa a/72,5 psi a
  30 bar a/3000 kPa a/435 psi a

≤ (0,08 · r +0,16)%

Uzun süreli kararlılık (sıcaklık değişimi ±30 °C (± 54 °F))

5 yılda ≤ (0,25 · r)%

Montaj konumunun etkisi (açı değişikliği başına basınçta)

10° eğim başına ≤ 0,05 mbar/0,005 kPa/0,000725 psi

(pozisyon hatası telafisi ile sıfır noktası düzeltmesi mümkündür)

Yardımcı gücün etkisi (gerilim değişimi başına yüzde olarak)

1V başına %0,005

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için ölçülen değer çözünürlüğü

3 · 10 -5 nominal ölçüm aralığı

Gömme montajlı diyafram ile gösterge ve mutlak basınç için ölçüm hassasiyeti

IEC 62828‑1’e göre

Referans koşulları

(Tüm hata bilgileri her zaman ayarlanan ölçüm aralığını ifade eder)

 • Yükselen karakteristik eğri
 • Alt aralık değeri 0 bar
 • Conta diyaframı paslanmaz çelik
 • silikon yağ dolumu
 • Oda sıcaklığı 25 °C (77 °F)

Ölçüm aralığı oranı r (yayılma, Kısma)

r = maksimum ölçüm aralığı/set ölçüm aralığı veya nominal ölçüm aralığı

Histerezis ve yeniden üretilebilirlik dahil limit ayarında ölçüm sapması

 • Doğrusal karakteristik eğri

Gömme montajlı diyaframlı gösterge basıncı

Gömme montajlı diyafram ile mutlak basınç

 • r ≤ 5

≤ 0.075%

 • 5 < r ≤ 100

≤ (0,005 · r +0,05)%

 • r ≤ 10

≤ 0.2%

 • 10 < r ≤ 30

≤ 0.4%

Ortam sıcaklığının etkisi
(28 °C (50 °F) başına yüzde olarak)

≤ (0,08 · r +0,16)%

≤ (0,16 · r +0,24)%

Ortam sıcaklığının etkisi (sıcaklık birimi başına basınç olarak)

 • Ortam sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı

10K başına 3mbar/0,3kPa/0,04psi

Uzun süreli kararlılık (sıcaklık değişimi ±30 °C (± 54 °F))

5 yılda ≤ (0,25 · r)%

Montaj konumunun etkisi (açı değişikliği başına basınçta)

10° eğim başına 0,4 mbar/0,04 kPa/0,006 (konum hatası telafisiyle sıfır ofset mümkündür)

Yardımcı gücün etkisi (gerilim değişimi başına yüzde olarak)

1V başına %0,005

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için ölçülen değer çözünürlüğü

3 · 10 -5 nominal ölçüm aralığı

Çalışma koşulları

Kurulum koşulları

Ortam sıcaklığı

Tehlikeli alanlarda sıcaklık sınıfına uyun.

 • Silikon yağı ile ölçüm hücresi

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)

 • Neobee yağlı ölçüm hücresi (FDA uyumlu, gömme diyaframlı)

-10 … +85 °C (14 … 185 °F)

 • İnert sıvı ile ölçüm hücresi

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)

 • Okunabilir görüntü

-30 … +85 °C (-22 … +185 °F)

 • Depolama sıcaklığı

-50 … +85 °C (-58 … +185 °F)

 • Neobee için: -20 … +85 °C (-4 … +185 °F)
 • Yüksek sıcaklık yağı için: -10 … +85 °C (14 … +185 °F)
 • iklim sınıfı

 • yoğunlaşma

Bağıl nem %0 … 100

Yoğuşmaya izin verilir, tropikal bölgelerde kullanıma uygundur

Koruma derecesi

 • IEC 60529’a göre

IP65, IP68

 • NEMA 250’ye göre

Tip 4X, mahfaza temizleme, sodalı suya dayanıklı, 150 °C’ye (302 °F) kadar buhar

Elektromanyetik uyumluluk

 • Yayılan girişim ve girişim bağışıklığı

IEC 61326 ve NAMUR NE 21’e göre

İşlem koşulları

orta sıcaklık

maks. ilgili bağlantı standartlarına (örn. DIN 32676, DIN 11851, vb.) göre sıva altı proses bağlantılarının orta sıcaklığı dikkate alınmalıdır.

 • Silikon yağı ile ölçüm hücresi

-40 … +100 °C (-40 … +212 °F)

 • Silikon yağlı ölçüm hücresi (gömme montajlı diyaframlı)

-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)

 • Neobee yağlı ölçüm hücresi (FDA uyumlu, gömme diyaframlı)

-10 … +150 °C (14 … 302 °F)

 • Sıcaklık ayırıcılı silikon yağlı ölçüm hücresi (yalnızca sıva altı diyaframlı gösterge basıncı versiyonu için)

-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)

 • Sıcaklık ayrıştırıcılı Neobee yağlı ölçüm hücresi (yalnızca sıva altı diyaframlı gösterge basıncı versiyonu için)

-10 … +200 °C (14 … 392 °F)

 • İnert sıvı ile ölçüm hücresi

-20 … +100 °C (-4 … +212 °F)

Yapısal tasarım (standart versiyon)

Ağırlık (seçeneksiz)

yaklaşık 800 gr (1,8 lb)

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4301/304

Islanan parçaların malzemesi

 • Bağlantı sapı

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4404/316L veya Hastelloy C276, mat. HAYIR. 2.4819

 • oval flanş

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4404/316L

 • Conta diyaframı

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4404/316L veya Hastelloy C276, mat. HAYIR. 2.4819

 • Ölçüm hücresi dolumu
 • Silikon yağı
 • inert dolum sıvısı

Proses bağlantısı

 • EN 837‑1’e göre G½B
 • Dişi dişli ½-14 NPT
 • Sabitleme dişli oval flanş PN 160 (MAWP 2320 psi):
  • 7 / 16 -20 UNF, IEC 61518/EN 61518’e göre
 • DIN 19213’e göre M10

Yapısal tasarım
(gömme montajlı diyaframlı versiyon)

Ağırlık (seçeneksiz)

yaklaşık 1 … 13 kg (2,2 … 29 lb)

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4301/304

Islanan parçaların malzemesi

 • Proses bağlantısı

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4404/316L

 • Conta diyaframı

Paslanmaz çelik, mat. HAYIR. 1.4404/316L

 • Ölçüm hücresi dolumu
 • Silikon yağı
 • inert dolum sıvısı
 • Gıda sınıfı yağ (Neobee yağı)

Proses bağlantısı

 • EN ve ASME’ye uygun flanşlar
 • F&B ve farmasötik flanşlar

Ortamın dokunduğu yüzey kalitesi

a değerleri ≤ 0,8 µm (32 µ-inç)/kaynaklar R a ≤ 1,6 µm (64 µ-inç)

(Bağlantıları 3A’ya göre işleyin; Ra değerleri ≤ 0,8 µm (32 µ inç)/kaynaklar Ra  0,8 µm (32 µ inç)

Yardımcı güç U H

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

Vericideki terminal voltajı

10,5 … 42 V DC

Kendinden güvenli çalışma için 10,5 … 30 V DC

Yardımcı güç

Otobüsle çalışan

Ayrı besleme gerilimi

Gerekli değil

bara voltajı

 • Ex olmadan

9 … 32V

 • Kendinden güvenli çalışma ile

9 … 24V

Anlık tüketim

 • Maks. temel akım

12,5 mA

 • Başlangıç ​​akımı ≤ temel akım

Evet

 • Maks. Bir hata durumunda arıza akımı

15,5 mA

Arıza ayırma elektroniği (FDE) mevcuttur

Evet

Sertifikalar ve onaylar

HART

PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

Basınçlı ekipman direktifine göre sınıflandırma (PED 2014/68/EU)

1. akışkan grubu gazları ve 1. akışkan grubu sıvıları için; Madde 4, Paragraf 3 gerekliliklerine uygundur (sağlam mühendislik uygulaması)

Su, atık su

Yakında kullanılabilir

Patlama koruması

Kendinden güvenlik “i”

PTB 05 ATEX 2048

 • İşaretleme

II1/2 G Exia llC/llB T4/T5/T6 Ga/Gb

 • İzin verilen ortam sıcaklığı

 • Sıcaklık sınıfı T4

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)

 • Sıcaklık sınıfı T5

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)

 • Sıcaklık sınıfı T6

-40 … +60 °C (-40 … +140 °F)

 • Bağlantı

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

ben  = 30 V, ben  = 100 mA, P ben  = 750 mW, R ben  = 300 Ω

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

FISCO besleme ünitesi:

ben  = 17,5 V, ben  = 380 mA, P ben  = 5,32 W

Doğrusal bariyer:

ben  = 24 V, ben =  250 mA, P ben  = 1,2 W

 • Etkili dahili kapasitans

Ci =  6 nF

Ci =  1.1 nF

 • Etkili dahili endüktans

ben  = 0.4 mH

Li  = 7 uH

ABD ve Kanada için FM’ye göre patlamaya karşı koruma (cFM US )

 • Kimlik (DIP) veya (IS); (NI)

Uygunluk Sertifikası 3025099

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 … T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CLIII; CL I, ZN 0/1 AEx ia IIC T4 … T6

CL I, DIV 2, GP ABCD T4 … T6; CL II, DIV 2, GP FG; KL III

 • Tanımlama (DIP) veya (IS)

Uygunluk Sertifikası 3025099C

CL I, DIV 1, GP ABCD T4 … T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CLIII; Ex ia IIC 4 … T6

CL I, DIV 2, GP ABCD T4 … T6; CL II, DIV 2, GP FG; KL III

Zone 20/21/22 için toz patlaması koruması

PTB 05 ATEX 2048

 • İşaretleme

II 1 D Ex ia lllC T120 °C Da

II 1/2 D Ex ia lllC T120 °C Da/Db

II 2 D Ex ib lllC T120 °C Db

 • İzin verilen ortam sıcaklığı

 • Sıcaklık sınıfı T4

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F) (mineral cam pencere için -20 … +85 °C (-4 … +185 °F))

 • Sıcaklık sınıfı T5

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F) (mineral cam pencere için -20 … +70 °C (-4 … +158 °F))

 • Sıcaklık sınıfı T6

-40 … +60 °C (-40 … +140 °F) (mineral cam pencere için -20 … +60 °C (-4 … +140 °F))

 • Bağlantı

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

Ui = 30V, Ii = 100mA ,  Pi = 750mW

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

ben  = 24 V, Ii = 380 mA, P ben  = 5,32 W

 • Etkili dahili kapasitans

Ci =  6 nF

Ci  = 5 nF

 • Etkili dahili endüktans

Li  = 0,4 uH

Li  = 10 uH

Koruma tipi Ex nA/nL/ic (Bölge 2)

PTB 05 ATEX 2048

 • İşaretleme

II 2/3 G Ex ic llC/llB T4/T5/T6 Gb/Gc

II 2/3 G Ex nA llC T4/T5/T6 Gb/Gc

 • İzin verilen ortam sıcaklığı

 • Sıcaklık sınıfı T4

-40 … +85 °C (-40 … +185 °F) (yalnızca mineral cam pencere için -20 … +85 °C (-4 … +185 °F))

 • Sıcaklık sınıfı T5

-40 … +70 °C (-40 … +158 °F) (yalnızca mineral cam pencere için -20 … +70 °C (-4 … +158 °F))

 • Sıcaklık sınıfı T6

-40 … +60 °C (-40 … +140 °F) (yalnızca mineral cam pencere için -20 … +60 °C (-4 … +140 °F))

 • Ex nA/nL bağlantısı

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

Um  = 45V

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

Um  = 32V

 • eski bağlantı

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

ben  = 45 V

Tepe değerlerine sahip onaylı kendinden güvenli devrelere:

ben  = 32 V

 • Etkili dahili kapasitans

Ci =  6 nF

Ci  = 5 nF

 • Etkili dahili endüktans

ben  = 0.4 mH

Li  = 20 uH

İletişim

İletişim

HART

HART

230 … 1100 Ω

Protokol

HART sürüm

Bilgisayar için yazılım

SIMATIC PDM

PROFIBUS PA

Ana sınıf 2 ile eş zamanlı iletişim (maks.)

4

Adres kullanılarak ayarlanabilir

Yapılandırma aracı veya yerel işlem

(standart ayar Adres 126)

Döngüsel veri kullanımı

 • Çıkış baytı

5 (bir ölçüm değeri) veya 10 (iki ölçüm değeri)

 • Giriş baytı

0, 1 veya 2 (dozlama için toplayıcı modu ve sıfırlama işlevi)

Dahili ön işleme

Cihaz profili

Proses Kontrol Cihazları Sürüm 3.0, Sınıf B için PROFIBUS PA Profili

fonksiyon blokları

2

 • Analog giriş

 • Kullanıcıya özel süreç değişkenine uyarlama

Evet, doğrusal olarak yükselen veya düşen karakteristik eğri

 • Elektrikli sönümleme ayarlanabilir

0 … 100 sn

 • Simülasyon işlevi

Çıkış giriş

 • Hata modu

Parametrelendirilebilir (son iyi değer, ikame değer, yanlış değer)

 • Limit izleme

Evet, sırasıyla bir üst ve alt uyarı limiti ve bir alarm limiti

 • Kayıt (toplayıcı)

Sıfırlanabilir, önceden ayarlanabilir, isteğe bağlı sayma yönü, kayıt çıktısının simülasyon işlevi

 • Hata modu

Parametrelendirilebilir (son iyi değerle toplama, sürekli toplama, yanlış değerle toplama)

 • Limit izleme

Sırasıyla bir üst ve alt uyarı limiti ve bir alarm limiti

 • Fiziksel blok

1

Dönüştürücü blokları

2

 • Basınç dönüştürücü bloğu

 • İki basınç uygulanarak kalibre edilebilir

Evet

 • Sensör sınırlarının izlenmesi

Evet

 • İle bir damar karakteristik eğrisinin belirtilmesi

Maks. 30 düğüm

 • Ölçülen basınç değeri ve sensör sıcaklığı için simülasyon işlevi

Sabit değer veya parametrelendirilebilir rampa fonksiyonu aracılığıyla

TEMEL Fieldbus

fonksiyon blokları

3 fonksiyon bloğu analog giriş, 1 fonksiyon bloğu PID

 • Analog giriş

 • Kullanıcıya özel süreç değişkenine uyarlama

Evet, doğrusal olarak yükselen veya düşen karakteristik eğri

 • Elektrikli sönümleme ayarlanabilir

0 … 100 sn

 • Simülasyon işlevi

Çıkış/giriş (cihaz içinde bir köprü ile kilitlenebilir)

 • Hata modu

Parametrelendirilebilir (son iyi değer, ikame değer, yanlış değer)

 • Limit izleme

Evet, sırasıyla bir üst ve alt uyarı limiti ve bir alarm limiti

 • Akış ölçümü için kareköklü karakteristik eğri

Evet

 • PID

Standart-FOUNDATION Fieldbus fonksiyon bloğu

 • Fiziksel blok

1 kaynak bloğu

Dönüştürücü blokları

1 dönüştürücü bloğu Kalibrasyonlu basınç, 1 dönüştürücü bloğu LCD

 • Basınç dönüştürücü bloğu

 • İki basınç uygulanarak kalibre edilebilir

Evet

 • Sensör sınırlarının izlenmesi

Evet

 • Simülasyon işlevi:
  Ölçülen basınç değeri, sensör sıcaklığı ve elektronik sıcaklığı

Sabit değer veya parametrelendirilebilir rampa fonksiyonu aracılığıyla